Als samenleving moeten we mensen en hun talenten versterken. Dit begint door hen kansen te bieden in het onderwijs. Als leerkracht ervaar ik dat overheden altijd maar bezig zijn met de lat hoger te leggen voor leerlingen en leerkrachten. Wat belangrijker is, is dat mensen de lat halen. Hoog tijd dus om te luisteren naar leerlingen, leerkrachten en ouders om te horen wat zij nodig hebben.

DE VIJF PRIORITEITEN
VAN JENS:

  • Leerlingen meer ondersteuning bieden zoals huiswerkbegeleiding

  • De vrijheid geven aan leerkrachten als echte experten

  • Investeer in een samenleving zonder kansarmoede

  • Streven naar betrouwbaar 
bus- en tramverkeer

  • Creëer burgerpanels, burgerraden en volksraadplegingen voor meer democratie

Join us!

Participate, cooperate and decide with us. From €1,- per month.

Become a member