De EU houdt de sleutel in handen tot de oplossing van grote uitdagingen zoals klimaat, landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, defensie, migratie en mobiliteit. Samen staan we sterk en kunnen we elkaars beleid gebruiken als inspiratiebron. We moeten ook extra inzetten op de democratische waarde(n) van Europa, door de EU dichter bij de burger te brengen. Alleen zo kunnen we uitstijgen boven populisme en extremisme.

De vijf prioriteiten van Frieda

  • Uitbouwen van een sterkere democratische Europese Unie

  • Een gedeeld Europees klimaat- en landbouwbeleid uitwerken

  • Meer burgerparticipatie en 
-inspraak op alle niveaus

  • Onderwijs toegankelijk maken voor iedereen

  • Gezondheidszorg verzekeren 
voor iedereen die het nodig heeft

Join us!

Participate, cooperate and decide with us. From €1,- per month.

Become a member