1. Finance professional / interim manager in corporate performance management, business support, change management.

2. Ten zeerste begaan met de energietransitie en maximale elektrificatie omdat dit het goedkoopste alternatief is. We kunnen niet opnieuw 5 jaar onze belangrijkste handelspartners verder laten uitlopen.

3. Gedurende de laatste 15 jaar helpt Frank Cooreman bedrijven een acuut probleem oplossen. Hij wil dit nu macro-economisch voor België doen, op Europese schaal voor de problemen die we niet lokaal, regionaal of federaal kunnen aanpakken, en met de juiste acties op elk van deze niveaus.

Join us!

Participate, cooperate and decide with us. From €1,- per month.

Become a member