Malfunctie Martine (NL)

PERSBERICHT - Volt eist onafhankelijk onderzoek naar malfunctie digitaal platform kieslijsten

Mar 12, 2024

Lees hier de brief van 10 maart 2024 aan Minister Verlinden.

Bijna de helft van de mensen die de Volt kieslijsten willen steunen op het digitale platform 'MARTINE' van de federale overheid, blijkt af te haken. Dat is een schokkend getal. Waarom die mensen afhaken weten we niet, maar het is aannemelijk dat wie reeds heeft besloten om vanuit onze website door te klikken naar het digitale platform MARTINE, de intentie heeft om onze lijsten te ondersteunen. In een vorige klacht luidde Volt reeds de alarmbel over het groeiend aantal berichten over technische obstakels, maar Minister Verlinden ziet geen aanleiding tot actie, hoewel het slechte functioneren van MARTINE evident strijdig is met de verplichtingen die voortvloeien uit de kieswet.

Een partij die in heel België wil meedoen aan de Europese verkiezingen, moet 10.200 handtekeningen van burgers verzamelen. Ter vergelijking: om op te komen in heel Duitsland (met 83 miljoen inwoners) moeten partijen slechts 4000 handtekeningen verzamelen, en in Nederland slechts een schamele 30. De drempel ligt in België dus al extreem hoog, en het slecht functionerende platform maakt het feitelijk onmogelijk voor nieuwe partijen om deel te nemen. Volt België deelt in deze tweede klacht aan het Ministerie opnieuw een serie voorbeelden van technische obstakels die in de praktijk opduiken.

Volt België eist een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van MARTINE. “Helaas heeft België geen onafhankelijke kiesraad, een neutrale toezichthouder die toeziet op het verkiezingsproces. Het Ministerie weigert te handelen. Daarom eisen we dat een onafhankelijke deskundige de kwestie onderzoekt”, aldus Carlo Giudice, co-voorzitter van Volt België.

“België wordt in de 'Democracy Index' al jaren als 'gebrekkige democratie' aangemerkt. De absurd hoge drempels, het slecht functionerende digitale platform en de volstrekte desinteresse van het Ministerie om dat te adresseren in het belang van de democratie, laten zien waarom België dat etiket krijgt”, stelt Sophie in ‘t Veld, Volt Europarlementariër en Europees lijsttrekker.

Als het Ministerie weigert het probleem te onderzoeken, zal Volt België niet aarzelen om juridische stappen te nemen.

Lees hier de brief van 10 maart 2024 aan Minister Verlinden.

Sign for new politics

Give Volt your endorsement to participate in the 2024 elections.