Volt stapt naar de rechter (NL)

PERSBERICHT - Volt stapt naar de rechter

May 16, 2024

Gisteren heeft de VRT medegedeeld dat Volt België is uitgesloten van het Europees lijsttrekkersdebat op 31 mei. Dit besluit werd genomen in reactie op de klacht van Volt België. Volt België zal de kwestie voorleggen aan de rechter in kort geding.

“Volt betreurt het besluit van de VRT ten zeerste. Onzes inziens gaat de uitsluiting van twee van negen partijen aan het debat in tegen de publieke omroepopdracht van de VRT en de principes van de democratische rechtsstaat. Het is zorgelijk dat niet alle politieke opvattingen vertegenwoordigd worden in dergelijke verkiezingsdebatten. Volt staat op het kiesbiljet op 9 juni en de kiezers hebben recht op informatie over àlle partijen waarop zij kunnen stemmen, ook over de minder traditionele en kleinere partijen dus. Laten we hopen dat de rechter hier het belang van inziet”, aldus Carlo Giudice, co-voorzitter van Volt België.

Volt doet ook een oproep aan de zeven geselecteerde partijen: “We vragen aan de zeven partijvoorzitters om de deelname van Volt aan het debat expliciet en publiekelijk te steunen. Een lijsttrekkersdebat is de ultieme democratische confrontatie van ideeën. Een publiek verkiezingsdebat wordt gevoerd in de arena in een zinderend woordenduel tussen alle kandidaten, zonder procedurele uitsluiting van enkelen van hen. We doen een beroep op de democratische inborst van de zeven partijen en vragen hen zich uit te spreken”, stelt Sophie in ‘t Veld, Europees lijsttrekker van Volt.

Klacht aan de VRT 

Reactie VRT ombudsman